People on the streetOp zoek naar de confrontatie

Straatfotografie is een uitdagende manier van fotograferen. Op straat werk je snel en moet je over veel vaardigheden beschikken. De camera vlekkeloos kunnen bedienen. De juiste beslissing nemen tijdens snel veranderende en moeilijke situaties. Maar vooral je ogen goed gebruiken.
.
De straat is uitdagend en een niet controleerbare werkomgeving voor de fotograaf.

De Beste foto’s ter wereld zijn op straat gemaakt. Waarom?  Omdat ze ons een verhaal vertellen… Ze geven een blik in het leven van een ander, roepen emotie op en zetten aan tot nadenken. Fotografie op straat is spannend om te doen. Met steeds verrassende resultaten. Je kan ze maken in New York, Parijs, London, Praag, Valencia, Rome ….of Madrid . De invalshoeken van waaruit fotografenhun werk maken, verschilt enorm en daarom krijg je ook heel verschillende soorten foto’s. Er zijn fotografen die zich bijvoorbeeld heel sterk richten op het unieke of bijzondere moment zoals de foto ‘de sprong’ van Cartier Bresson. Hij was de ‘ontdekker’ van het beslissende moment, althans hijwas het die daarover publiceerde en er een betekenis aan gaf. Overigens verstond Bresson er meer onder dan het juiste moment qua actie. Voor hem werd het beslissende moment ‘gevangen’ op het moment dat inhoud en vorm helemaal op elkaar afgestemd waren en de foto een soort
van totaliteit werd
. Sommige fotografen richten zich bijvoorbeeld op het meer documentaire aspect van de samenleving. Anderen weer meer op het humoristische op straat. Bij het zien van sommige foto’s kun je een glimlach maar met moeite onderdrukken. Humor, grappige  voorvallen zie je vaak in de straatfotografie.   Straatfotografie heeft te maken met een ‘uitsnede’ van het (samen)leven. Vaak alledaags,
soms bijzonder, soms humoristisch, maar ook wel gewoon. Straatfotografie laat vaak iets zien van de relaties in onze samenleving, of zegt iets over de tijd waarin we leven